Μερικά «κλικ»
είναι αρκετά...
για να κάνετε την δουλειά σας!

...

Ήταν θέμα χρόνου. Ο Covid19 επιτάχυνε τις εξελίξεις και τα πάντα άλλαξαν.

Η τηλεργασία πλέον, εισήλθε βίαια και για τα καλά στην ζωή μας και η κοινότητα των ψηφιακών νομάδων καθημερινά αυξάνεται ραγδαία.

Η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence /ΑΙ), εμφανίστηκε στο κοινό σχεδόν ξαφνικά και την τελευταία διετία «σαρώνει» παγιωμένες λογικές και λειτουργίες. Η ψηφιακή εποχή είναι παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.

Όλα αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς και ο τρόπος διαχείρισης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες, είναι το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί γρήγορα και από όλους.

Η Κλιματική αλλαγή οδηγεί σε επιδείνωση των συνθηκών ποιότητας της ζωής στις πόλεις. Αυτό οδήγησε σε αυστηροποίηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, για την ποιοτική αναβάθμιση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και συστήνει την ποιοτική αναβάθμιση των συνθηκών ζωής, στις γειτονιές των πόλεων, σε χώρους πρασίνου, δικτύων και κοινωφελών υποδομών.

Στον κλάδο του Real Estate, οι νέες αλλαγές επιδρούν καταλυτικά και οδηγεί τους επαγγελματίες του κλάδου και τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων ακινήτων, σε ταχύτατες προσαρμογές αναβάθμισης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών τους.

Με την χρήση ψηφιακών δεδομένων, σύγχρονων τεχνολογιών και έξυπνων επιχειρησιακών εφαρμογών. Επαγγελματικά εργαλεία, που αναλύουν, αξιολογούν και βαθμολογούν, τα δεδομένα των συνθηκών ποιότητας του μικρο-περιβάλλοντος της γειτονιάς και της θέσης του ακινήτου (local qualitative microdata), σε χρόνο άμεσο και με τρόπο αξιόπιστο και διαφανή.

e-Real.Estate

Πλατφόρμα Β2Β υπηρεσιών, για επαγγελματίες του αύριο, σήμερα!

Η απάντηση στις προκλήσεις των καιρών. Σε όλες αυτές τις αλλαγές και απαιτήσεις, η πλατφόρμα e-Real.Estate πρωτοπορεί με την εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών, τόσον για τα Ελληνικά, όσο και για τα διεθνή δεδομένα.

...

e-Real.Estate - Η πλατφόρμα για επαγγελματίες του αύριο, σήμερα!

Η πλατφόρμα υπηρεσιών, που προσφέρει ψηφιακά δεδομένα, ποιοτικούς δείκτες και καινοτόμα εργαλεία στους επαγγελματίες του κλάδου, με βάση τις ανάγκες και απαιτήσεις της νέας εποχής,

  • Με τρόπο σύγχρονο, αυτόματα, αξιόπιστα και τεκμηριωμένα
  • Απαλλάσσοντας τους από το 65-70% του όγκου εργασίας της εκτίμησης
  • Μειώνοντας άνω του 80% τις δαπάνες συλλογής και επεξεργασίας των αναγκαίων πληροφοριών

Σε σας πλέον απομένει, το ουσιαστικό τμήμα της εκτίμησης. Κάντε την αυτοψία και μακροσκοπική εκτίμηση του ακινήτου, αξιοποιείστε την εμπειρία και τεχνογνωσίας σας και συντάξτε την εκτίμηση και την πρόταση σας, για τη αγοραία αξία του!