Αξιολόγιση Τοποθεσίας Ακινήτου Geovalues

Διεθνώς και διαχρονικά
στο Real Estate (TeGoVa, RICKS) ισχύουν ότι, οι βασικοί πυλώνες προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων είναι:

  • Η τοποθεσία, πρωταρχική αξία για κάθε ακίνητο και
  • Τα πολεοδομικά του δεδομένα (Χρήσεις- Όροι δόμησης)
  • Οι κοινωνικές και τεχνικές Υποδομές της γειτονιάς κλπ
  • Οι διαμορφωμένες αξίες ακινήτων (ιστορικές και τρέχουσες)

Καθώς και

  • Η επιλογή του κατάλληλου ακινήτου στη σωστή θέση
  • Η αντιστοίχιση του, στο profile του κατάλληλου πελάτη
  • Και η υπόδειξη του στον κρίσιμο χρόνο που το αναζητά..

Επειδή

  • Για το θέμα διεθνώς, έχουν εκπονηθεί χιλιάδες μελέτες
  • Οι διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις πρέπει να αποδεικνύονται και να τηρούνται
  • Η δε παρουσίαση μεθόδων και η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του τρόπου εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης και εκτίμησης της Τοποθεσία/Θέση του κάθε ακινήτου, θα πρέπει να γίνεται με απλό και κατανοητό τρόπο

Και επειδή
κάθε εικόνα αξίζει για «χίλιες λέξεις»,
δείτε στην συνέχεια, μια πλήρη παρουσίαση του τρόπου αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τοποθεσίας κάθε ακινήτου οπουδήποτε στην χώρα,

Αυτός ο browser δεν υποστηρίζει PDF αρχεία. Κάντε λήψη του .pdf αρχείου για να το δείτε: Λήψη αρχείου .pdf.

Ένα μόνο ζεύγος συντεταγμένων,
της θέσης του ακινήτου και 2-3’’, είναι αρκετά για να κάνετε τη δουλειά σας!